Preklad Kain

Preklad slova Kain zo slovenčiny do angličtiny:


Kain
Cain


Preklad slova Kain použitý vo vetách:

“Cain, who stood motionless”
“Cain told me the”


Používanie a aktuálnosť prekladu Cain:

slovo Cain