Preklad Kain

Preklad slova Kain zo slovenčiny do angličtiny:


Kain
Cain


Preklad slova Kain použitý vo vetách:

“Cain told me the”
“Cain, we heard shots”


Používanie a aktuálnosť prekladu Cain:

slovo Cain