Preklad Kalábria

Preklad slova Kalábria zo slovenčiny do angličtiny:


Kalábria
Calabria


Preklad slova Kalábria použitý vo vete:

“at Reggio Calabria is”


Používanie a aktuálnosť prekladu Calabria:

slovo Calabria