Preklad kalandrovaný

Preklad slova kalandrovaný zo slovenčiny do angličtiny:


kalandrovaný
calendered


calendered synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

glossy
🔄
lesklý
🔄
hladký

Preklad slova kalandrovaný použitý vo vete:

“calendered paper”


Používanie a aktuálnosť prekladu calendered:

slovo calendered