Preklad Kalifornčan

Preklad slova Kalifornčan zo slovenčiny do angličtiny:


Kalifornčan
Californian


Preklad slova Kalifornčan použitý vo vete:

“californian beaches”


Používanie a aktuálnosť prekladu Californian:

slovo Californian