Preklad Kalvín

Preklad slova Kalvín zo slovenčiny do angličtiny:


Kalvín
Calvin


Preklad slova Kalvín použitý vo vetách:

“Calvin oversaw all the”
“to Calvin, Laurie returned”


Používanie a aktuálnosť prekladu Calvin:

slovo Calvin