Preklad Kalvín

Preklad slova Kalvín zo slovenčiny do angličtiny:


Kalvín
Calvin


Preklad slova Kalvín použitý vo vetách:

“is my cousin, Calvin”
“Calvin, Laurie returned to”


Používanie a aktuálnosť prekladu Calvin:

slovo Calvin