Preklad kardinálny

Preklad slova kardinálny zo slovenčiny do angličtiny:


kardinálny
cardinal
potency

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

kardinál
hlavný
kardinál červený
kardinálsky klobúk
svetové strany
najdôležitejší
zásadný
základný
podstatný
kardinálsky


cardinal synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

fundamental
🔄
základný
🔄
fundamentálny
🔄
podstatný
🔄
dôležitý
🔄
zásada
🔄
základ
key
🔄
kľúč
🔄
klávesa
🔄
tlačidlo
🔄
tlačítko
🔄
strategický bod
🔄
klapka
primal
🔄
pôvodný
🔄
prvopočiatočný
🔄
pôvodná
🔄
pôvodné
🔄
prvopočiatočná
🔄
prvopočiatočné
carmine
🔄
karmín
🔄
karmínový
🔄
karmínová červeň
redbird
🔄
hýľ
strength
🔄
sila
🔄
pevnosť
🔄
intenzita
🔄
početná sila
🔄
kúpyschopnosť
🔄
kúpna sila
potential
🔄
možný
🔄
teoretický
🔄
potenciálny
🔄
napätie
🔄
napätosť
🔄
potenciálový
potentiality
🔄
možnosť
🔄
schopnosť
🔄
potenciálnosť
🔄
vnútorná sila
potence
🔄
možnosť
🔄
potencia
authority
🔄
autorita
🔄
právomoc
🔄
odborník
🔄
moc
🔄
úrady
🔄
uznávaný odborník
authorization
🔄
zmocnenie
🔄
oprávnenie
🔄
autorizácia
🔄
udelenie plnej moci
🔄
splnomocnenie
🔄
autorizovanie
dominance
🔄
vláda
🔄
vedúce postavenie
🔄
dominovanie
🔄
dominantné postavenie
🔄
vedúca úloha
🔄
nadvláda
say-so
🔄
uistenie
🔄
výrok
🔄
prehlásenie
🔄
právo hovoriť do
🔄
tvrdenie
🔄
svedectvo
effectiveness
🔄
účinnosť
🔄
efektívnosť
🔄
užitočnosť
🔄
platnosť
🔄
pôsobivosť

Preklad slova kardinálny použitý vo vetách:

“a cardinal rule”
“cardinal numbers”
“a place of potency in the state”
“the toxin's potency”
“cardinal sins”


Používanie a aktuálnosť prekladu cardinal:

slovo cardinal


Používanie a aktuálnosť prekladu potency:

slovo potency