Preklad kitchen stove

Preklad slova kitchen stove z angličtiny do slovenčiny:


kitchen stove
kuchynský sporák


kitchen stove synonymá:

kitchen stove
🔄
range
🔄
cooking stove
🔄
stove
🔄
kitchen range

História a aktuálnosť slova kitchen stove:

slovo kitchen stove


Asociatívne výrazy:

kitchen stove
🔄
charcoal burner
🔄
cookstove
🔄
electric range
🔄
gas cooker
🔄
gas range
🔄
gas stove
🔄
potbelly
🔄
potbelly stove
🔄
primus
🔄
primus stove
🔄
spirit stove