Preklad klobúk

Preklad slova klobúk zo slovenčiny do angličtiny:


klobúk
bonnet
chapeau
fantail
hat
pileus
titfer

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

čepiec
kryt
kapota
nárožný
kapota motora
maska chladiča
vrchnák
kryt motora
klobúčik


bonnet synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

hood
🔄
kapucňa
🔄
kapota
🔄
príklop
🔄
veko
🔄
čepiec
🔄
pilóty
cowl
🔄
kapucňa
🔄
kukla
🔄
kutňa
🔄
komínový nástavec
🔄
kapota motora
🔄
veko motorového priestoru
cowling
🔄
kryt
🔄
kapota
🔄
obloženie
🔄
oplášťovanie
🔄
vonkajšie obloženie
lid
🔄
vrchnák
🔄
veko
🔄
viečko
🔄
prilba
🔄
očné viečko
🔄
kryt

Preklad slova klobúk použitý vo vetách:

“bonnet and whirled around”
“walking dress and bonnet”


Používanie a aktuálnosť prekladu bonnet:

slovo bonnet


Používanie a aktuálnosť prekladu chapeau:

slovo chapeau