Preklad knobby

Preklad slova knobby z angličtiny do slovenčiny:


knobby
uzlovitý
kopcovitý

Ako použiť slovo knobby vo vete:

“the knobby fingers, trying”


knobby synonymum:

knobby
🔄
knobbly

História a aktuálnosť slova knobby:

slovo knobby