Preklad koloniálny

Preklad slova koloniálny zo slovenčiny do angličtiny:


koloniálny
colonial
plantation

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


colonial synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

grove
🔄
háj
🔄
lesík
woodlet
🔄
lesík
orchard
🔄
sad
🔄
ovocná záhrada
🔄
záhrada

Preklad slova koloniálny použitý vo vetách:

“in plantation style in”
“colonial power who are”
“colonial organisms”
“from French colonial rule”
“from colonial slavery, has”


Používanie a aktuálnosť prekladu colonial:

slovo colonial


Používanie a aktuálnosť prekladu plantation:

slovo plantation