Preklad kolonizácia

Preklad slova kolonizácia zo slovenčiny do angličtiny:


kolonizácia
colonization
plantation
settlement

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

osídlenie


colonization synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

grove
🔄
háj
🔄
lesík
woodlet
🔄
lesík
orchard
🔄
sad
🔄
ovocná záhrada
🔄
záhrada

Preklad slova kolonizácia použitý vo vetách:

“a coffee plantation”
“in plantation style in”
“the British colonization of America”
“his plantation, which was”
“plantation, which was distant”


Používanie a aktuálnosť prekladu colonization:

slovo colonization


Používanie a aktuálnosť prekladu plantation:

slovo plantation