Preklad Kórejčan

Preklad slova Kórejčan zo slovenčiny do angličtiny:


Kórejčan
Korean

Anglický preklad Korean sa používa aj vo význame:

kórejčina
kórejský
kórejská
kórejské


Preklad slova Kórejčan použitý vo vetách:

“after the Korean War”
“and Korean sailors who”
“Korean subsidies that were”
“that the Korean government”
“korean handicrafts”


Používanie a aktuálnosť prekladu Korean:

slovo Korean