Preklad kriminalista

Preklad slova kriminalista zo slovenčiny do angličtiny:


kriminalista
criminologist


Používanie a aktuálnosť prekladu criminologist:

slovo criminologist