Preklad kriminalita

Preklad slova kriminalita zo slovenčiny do angličtiny:


kriminalita
crime rate
criminality

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

miera zločinnosti/kriminality
miera kriminality
miera zločinnosti
zločinnosť


Preklad slova kriminalita použitý vo vetách:

“and criminality, especially against”
“poverty, corruption and criminality”


Používanie a aktuálnosť prekladu crime rate:

slovo crime rate


Používanie a aktuálnosť prekladu criminality:

slovo criminality