Preklad krycia doska

Preklad slova krycia doska zo slovenčiny do angličtiny:


krycia doska
abacus
cap
capping
cover plate

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

abakus
počítadlo
monogram
nadhlavnica
súradnicová sieť
nomonogram


abacus synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

pileus
🔄
klobúk
ceiling
🔄
strop
🔄
povala
🔄
kazetový strop
🔄
limit
🔄
dostup
🔄
horná hranica
crownwork
🔄
umelá korunka zuba
capital
🔄
hlavné mesto
🔄
kapitál
🔄
hlavný
🔄
sídelný
🔄
významný
🔄
využiť
chapiter
🔄
hlavica stĺpu
crown
🔄
korunka
🔄
vrchol
🔄
veniec
🔄
temeno
🔄
korunovať
🔄
dovŕšiť
jacket
🔄
plášť
🔄
kabát
🔄
kazajka
🔄
sako
🔄
koža
🔄
ochranný obal
jacket crown
🔄
zubná korunka
detonator
🔄
detonátor
🔄
palník
🔄
rozbuška
🔄
zápalka
roof
🔄
strecha
🔄
klenba
🔄
strop
🔄
strecha domu
🔄
krytina
🔄
zastrešiť
hood
🔄
kapucňa
🔄
kapota
🔄
príklop
🔄
veko
🔄
čepiec
🔄
pilóty
crest
🔄
hrebienok
🔄
chochol
🔄
hrebeň
🔄
najvyšší hrebeň
🔄
erb na pečati
🔄
koruna

Preklad slova krycia doska použitý vo vetách:

“coat and cap, but”
“cap a meal with dessert”
“a cardinal's cap”
“academic cap and bowed”
“placed a cap on mortgage rates”


Používanie a aktuálnosť prekladu abacus:

slovo abacus


Používanie a aktuálnosť prekladu cap:

slovo cap