Preklad krypta

Preklad slova krypta zo slovenčiny do angličtiny:


krypta
crypt
shroud
vault

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

hrobka
klenutie


crypt synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tack
🔄
klinček
🔄
zmeniť
🔄
pripináčik
🔄
smer plavby
🔄
kurz
🔄
politická línia
mainsheet
🔄
hlavné lano
pall
🔄
truhla
🔄
zahaliť
🔄
vyprchávať
🔄
príkrov
🔄
príkrov na rakve
🔄
prikrývka
cerement
🔄
rubáš
winding-sheet
🔄
rubáš
hide
🔄
koža
🔄
ukryť
🔄
skryť
🔄
skrývať
🔄
zatajiť
🔄
zakrývať
cover
🔄
kryt
🔄
úkryt
🔄
krytie
🔄
veko
🔄
viečko
🔄
prikrývka
sheet
🔄
pokrývka
🔄
prikryť
🔄
list
🔄
plachta
🔄
tabuľa
🔄
hárok papiera
enshroud
🔄
zahaliť

Preklad slova krypta použitý vo vetách:

“headquarters in the crypt”
“shroud the corpses”
“and entered the crypt”
“happened in the crypt”
“crypt and everything else”


Používanie a aktuálnosť prekladu crypt:

slovo crypt


Používanie a aktuálnosť prekladu shroud:

slovo shroud