Preklad kto večeria

Preklad slova kto večeria zo slovenčiny do angličtiny:


kto večeria
diner

Anglický preklad diner sa používa aj vo význame:

jedálny voz
kto obeduje
stravník


diner synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

buffet car
🔄
bufetový voz
dining car
🔄
jedálenský voz
🔄
reštauračný voz
🔄
jedálenský vagón
🔄
reštauračný vagón

Preklad slova kto večeria použitý vo vetách:

“in a diner on”
“diner was no longer”


Používanie a aktuálnosť prekladu diner:

slovo diner