Preklad kto veľa korení

Preklad slova kto veľa korení zo slovenčiny do angličtiny:


kto veľa korení
seasoner

Anglický preklad seasoner sa používa aj vo význame:

korenie
upravovač povrchu


seasoner synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

flavouring
🔄
korenie
🔄
esencia
🔄
aróma
🔄
príchuť
seasoning
🔄
prísada
🔄
korenie
🔄
chuťová prísada
🔄
ochutidlo
🔄
spálenie elektrónky
🔄
klimatizovanie papiera

Preklad slova kto veľa korení použitý vo vetách:

“the cook is a heavy seasoner”
“the cook is a light seasoner”


Používanie a aktuálnosť prekladu seasoner:

slovo seasoner