Preklad kto vie dobre písať

Preklad slova kto vie dobre písať zo slovenčiny do angličtiny:


kto vie dobre písať
scribe

Anglický preklad scribe sa používa aj vo význame:

pisár
prekresliť
opisovač
pisateľ
autor
zákonník
tajomníčka
rysovacia ihla
narysovať
gravírovať
orysovať


scribe synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

scribbler
🔄
čarbák
🔄
čmáral
🔄
mazal
🔄
škrabal
🔄
perohryz
🔄
písavec
penman
🔄
spisovateľ
🔄
pisár
🔄
autor
copyist
🔄
opisovateľ
🔄
plagiátor
🔄
kópista
🔄
napodobňovateľ
🔄
pisár
scrivener
🔄
finančný agent
🔄
maklér
🔄
bankár
🔄
požičiavateľ peňazí
🔄
pisárik
🔄
škrabal
scriber
🔄
rysovacia ihla
scratch awl
🔄
rysovacia ihla

Preklad slova kto vie dobre písať použitý vo vetách:

“and scribe, who was”
“scribe, who was Brother”


Používanie a aktuálnosť prekladu scribe:

slovo scribe