Preklad kurbeta

Preklad slova kurbeta zo slovenčiny do angličtiny:


kurbeta
curvet


Používanie a aktuálnosť prekladu curvet:

slovo curvet