Preklad kurevníctvo

Preklad slova kurevníctvo zo slovenčiny do angličtiny:


kurevníctvo
whoredom


Používanie a aktuálnosť prekladu whoredom:

slovo whoredom