Preklad kvass

Preklad slova kvass z angličtiny do slovenčiny:


kvass
kvas


História a aktuálnosť slova kvass:

slovo kvass