Preklad kvetch

Preklad slova kvetch z angličtiny do slovenčiny:


kvetch
reptať
kverulant

Ako použiť slovo kvetch vo vete:

“"a rambling kvetch against the system"”


kvetch synonymá:

kvetch
🔄
plain
🔄
complain
🔄
quetch
🔄
kick
🔄
sound off

História a aktuálnosť slova kvetch:

slovo kvetch


Asociatívne výrazy:

kvetch
🔄
hen-peck
🔄
nag
🔄
peck
🔄
backbite
🔄
bitch
🔄
grizzle
🔄
whine
🔄
yammer
🔄
yawp
🔄
croak
🔄
gnarl