Preklad kyselina dusitá

Preklad slova kyselina dusitá zo slovenčiny do angličtiny:


kyselina dusitá
nitrous acid


Používanie a aktuálnosť prekladu nitrous acid:

slovo nitrous acid