Preklad law

Preklad slova law z angličtiny do slovenčiny:


law
právo
zákon
pravidlo
súdny proces
právna veda
súdny spor
povolanie právnika
formulka
súd
právny
princíp
súdny

Ako použiť slovo law vo vetách:

“he studied law at Yale”
“"The law ... stormed out of the woods as the vessel was being relieved of her cargo"”
“the law of supply and demand”
“a breakdown of law and civilized behavior”
“frontier law


law synonymá:

law
🔄
legal philosophy
🔄
constabulary
🔄
police
🔄
law of nature
🔄
police force
🔄
natural law
🔄
jurisprudence
🔄
practice of law

História a aktuálnosť slova law:

slovo law


Asociatívne výrazy:

law
🔄
divine law
🔄
principle
🔄
sound law
🔄
all-or-none law
🔄
principle
🔄
rule
🔄
archimedes' principle
🔄
law of archimedes
🔄
avogadro's hypothesis
🔄
avogadro's law
🔄
bernoulli's law