Preklad licenčná dohoda

Preklad slova licenčná dohoda zo slovenčiny do angličtiny:


licenčná dohoda
licensing agreement


Používanie a aktuálnosť prekladu licensing agreement:

slovo licensing agreement