Preklad licenčný poplatok

Preklad slova licenčný poplatok zo slovenčiny do angličtiny:


licenčný poplatok
license fee
royalty

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


license fee synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

license tax
🔄
daň z licencie
royal family
🔄
kráľovska rodina

Preklad slova licenčný poplatok použitý vo vete:

“the wedding was attended by royalty”


Používanie a aktuálnosť prekladu license fee:

slovo license fee


Používanie a aktuálnosť prekladu royalty:

slovo royalty