Preklad licencovaný

Preklad slova licencovaný zo slovenčiny do angličtiny:


licencovaný
licensed

Anglický preklad licensed sa používa aj vo význame:

oprávnený
koncesovaný
majúci licenciu


licensed synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

commissioned
🔄
poverený
accredited
🔄
akreditovaný
🔄
autorizovaný
🔄
schválený
🔄
úradne uznaný
🔄
všeobecne prijímaný
🔄
všeobecne uznávaný

Preklad slova licencovaný použitý vo vetách:

“of goods licensed for”
“carrier, which is licensed”
“"Deep down I wondered what licensed me to speak"”
“concomitantly with other licensed”
“technology which is licensed”


Používanie a aktuálnosť prekladu licensed:

slovo licensed