Preklad licencovaný

Preklad slova licencovaný zo slovenčiny do angličtiny:


licencovaný
licensed

Anglický preklad licensed sa používa aj vo význame:

oprávnený
koncesovaný
majúci licenciu


licensed synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

commissioned
🔄
poverený
accredited
🔄
akreditovaný
🔄
autorizovaný
🔄
schválený
🔄
úradne uznaný
🔄
všeobecne prijímaný
🔄
všeobecne uznávaný

Preklad slova licencovaný použitý vo vetách:

“concomitantly with other licensed”
“of goods licensed for”
“technology which is licensed”
“licensed pharmacist”
“was a lawyer licensed”


Používanie a aktuálnosť prekladu licensed:

slovo licensed