Preklad line

Preklad slova line z angličtiny do slovenčiny:


line
línia
krivka
linka
priamka
povraz
vedenie
šnúra
drôt
spoj
trať
rad
hranica
vráska
pás
smer
účastnícka prípojka
linkovať
lemovať
podšívať
podšiť
futrovať
vyfutrovať
nalinkovať
odbor
priamkový
krivkový
riadkový
odborový
lineárny
ryska
ryha
škrabnutie
škrabanec
trasa
riadková
riadkové
prenosový
prenosová
prenosové
líniový
líniová
líniové
linárny
linárna
linárne
lano
sieť
lanovka
kanál
riadok
čiarka
limit
siločiara
ľanová priadza
čiarkový
linkový
čiarový
priamočiary
priamy
línový
súradnicový
odkladať
obložiť
obmurovať
povliekať
poťahovať
sondovať olovnicou
vylievať
vymazať
vykladať
vyplňovať
čiara
rodová línia
rodokmeň
akceptácia rizika poistiteľom
činnosť v obchode
množstvo akcií, veľké
sortiment
vrub poisťovne, vlastný
línia, rodová
kábel
obkladať
odvetvie
ohraničiť
perový
rasa
rod
sled
stanovisko
šík
verš
zákryt
zoradiť
zoradiť sa
žinka

Ako použiť slovo line vo vetách:

line one's pockets”
“draw a line
“a line of stones”
“"Careers were on the line once again"”
“you must wait in a long line at the checkout counter”


line synonymá:

line
🔄
blood
🔄
tune
🔄
crease
🔄
air
🔄
line of work
🔄
stock
🔄
course
🔄
contrast
🔄
subscriber line
🔄
blood line
🔄
wrinkle

História a aktuálnosť slova line:

slovo line


Asociatívne výrazy:

line
🔄
confectionery
🔄
sport
🔄
farming
🔄
land
🔄
biz
🔄
game
🔄
calling
🔄
career
🔄
vocation
🔄
employment
🔄
work