Preklad linearita

Preklad slova linearita zo slovenčiny do angličtiny:


linearita
linearity


Používanie a aktuálnosť prekladu linearity:

slovo linearity