Preklad línia zlomu

Preklad slova línia zlomu zo slovenčiny do angličtiny:


línia zlomu
rift

Anglický preklad rift sa používa aj vo význame:

trhlina
štrbina
štiepať sa
puklina
prasklina
špára
medzera
priehľad
priezor
záblesk
rozpor


rift synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

breach
🔄
prielom
🔄
trhlina
🔄
prasklina
🔄
zlom
🔄
medzera
🔄
nedodržanie
break
🔄
lom
🔄
trhlina
🔄
puklina
🔄
porušenie
🔄
príležitosť
🔄
náhla zmena
severance
🔄
oddelenie
🔄
rozdelenie
🔄
prerušenie
🔄
rozdiel
🔄
rozlíšenie
🔄
odluka
rupture
🔄
pretrhnutie
🔄
trhlina
🔄
natrhnutie
🔄
roztrhnutie
🔄
puknutie
🔄
prasknutie

Preklad slova línia zlomu použitý vo vetách:

“this whole rift between”
“rift between Harry, Ron”
“another rift within his”
“a rift between siblings”
“the sun shone through a rift in the clouds”


Používanie a aktuálnosť prekladu rift:

slovo rift