Preklad lodná výhybka

Preklad slova lodná výhybka zo slovenčiny do angličtiny:


lodná výhybka
siding

Anglický preklad siding sa používa aj vo význame:

bočná koľaj
vedľajšia trať
výhybná koľaj
vedľajšia koľaj
zoraďovacia koľaj
továrenská vlečka
obitie
šírka trámu
krajina
obitie vonkajších stien
vlečka


siding synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

turnout
🔄
výhybka
sidetrack
🔄
obísť
🔄
odložiť
🔄
vyhnúť sa

Preklad slova lodná výhybka použitý vo vetách:

“siding as the train”
“with brown shingle siding”


Používanie a aktuálnosť prekladu siding:

slovo siding