Preklad Machova vlna

Preklad slova Machova vlna zo slovenčiny do angličtiny:


Machova vlna
shock wave

Anglický preklad shock wave sa používa aj vo význame:

rázová vlna
tlaková vlna


shock wave synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

blast wave
🔄
tlaková vlna

Preklad slova Machova vlna použitý vo vete:

“the explosion created a shock wave”


Používanie a aktuálnosť prekladu shock wave:

slovo shock wave