Preklad madia siata

Preklad slova madia siata zo slovenčiny do angličtiny:


madia siata
madia


Používanie a aktuálnosť prekladu madia:

slovo madia