Preklad Maginotová línia

Preklad slova Maginotová línia zo slovenčiny do angličtiny:


Maginotová línia
Maginot line


Používanie a aktuálnosť prekladu Maginot line:

slovo Maginot line