Preklad Magnifikát

Preklad slova Magnifikát zo slovenčiny do angličtiny:


Magnifikát
Magnificat


Používanie a aktuálnosť prekladu Magnificat:

slovo Magnificat