Preklad maiolica

Preklad slova maiolica z angličtiny do slovenčiny:


maiolica
majolika


maiolica synonymum:

maiolica
🔄
majolica

História a aktuálnosť slova maiolica:

slovo maiolica