Preklad makak

Preklad slova makak zo slovenčiny do angličtiny:


makak
barbary ape
macaque


Používanie a aktuálnosť prekladu barbary ape:

slovo barbary ape


Používanie a aktuálnosť prekladu macaque:

slovo macaque