Preklad mäkkosť

Preklad slova mäkkosť zo slovenčiny do angličtiny:


mäkkosť
compliancy
creaminess
downiness
featheriness
flaccidity
gentleness
limpness
mellowness
sheepishness
smoothness
softness
tenderness


Používanie a aktuálnosť prekladu compliancy:

slovo compliancy


Používanie a aktuálnosť prekladu creaminess:

slovo creaminess