Preklad Malajec

Preklad slova Malajec zo slovenčiny do angličtiny:


Malajec
Malay

Anglický preklad Malay sa používa aj vo význame:

malajština
malajský


Preklad slova Malajec použitý vo vete:

“malay peoples”


Používanie a aktuálnosť prekladu Malay:

slovo Malay