Preklad malý úradník

Preklad slova malý úradník zo slovenčiny do angličtiny:


malý úradník
pencil pusher
penpusher


Používanie a aktuálnosť prekladu pencil pusher:

slovo pencil pusher


Používanie a aktuálnosť prekladu penpusher:

slovo penpusher