Preklad malý úspech

Preklad slova malý úspech zo slovenčiny do angličtiny:


malý úspech
fail

Anglický preklad fail sa používa aj vo význame:

výpadok
porucha
zlyhať
prepadnúť
nedostávať sa
nestačiť
nemať úspech
chýbať
slabnúť
nepodariť sa
urobiť úpadok


fail synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

go wrong
🔄
pomýliť sa
🔄
zablúdiť
🔄
zmýliť sa
🔄
pokaziť sa
🔄
skaziť sa
miscarry
🔄
mať potrat
🔄
potratiť
🔄
nepodariť sa
🔄
neuspieť
🔄
vyznieť naprázdno
🔄
nebyť doručený
betray
🔄
prezrádzať
🔄
zradiť
🔄
zrádzať
🔄
podviesť
🔄
oklamať
🔄
zviesť
go bad
🔄
pokaziť sa
🔄
skaziť sa
give way
🔄
povoliť
🔄
ustúpiť
🔄
podľahnúť
🔄
uhnúť
🔄
uvoľniť sa
die
🔄
matrica
🔄
matica
🔄
čip
🔄
substrát
🔄
zápustka
🔄
hladkosť
give out
🔄
oznámiť
🔄
tvrdiť
🔄
dochádzať
🔄
vyčerpať sa
🔄
rozšíriť správy
🔄
rozdať
conk out
🔄
zdochnúť
🔄
skapať
go
🔄
ísť
🔄
chodiť
🔄
viesť sa
🔄
cestovať
🔄
jazdiť
🔄
prejsť
break
🔄
lom
🔄
trhlina
🔄
puklina
🔄
porušenie
🔄
príležitosť
🔄
náhla zmena
break down
🔄
zrúcať
🔄
strhnúť
🔄
zrútiť sa
🔄
predvalcovať
🔄
rozložiť
🔄
rozvrstvovať
flunk
🔄
prepadnúť
🔄
prasknúť
🔄
vyletieť
🔄
uliať sa
bomb
🔄
granát
🔄
bomba
🔄
bombový
flush it
🔄
pha
🔄
pche
🔄
pch
run out
🔄
vybehnúť von
🔄
minúť sa
🔄
vypršať
🔄
vybiehať
neglect
🔄
zanedbať
🔄
pozabudnúť
🔄
zanedbanosť
🔄
zanedbanie
🔄
zanedbávanie
🔄
opomínanie

Preklad slova malý úspech použitý vo vetách:

“my first attempt to make flourless cookies was a big fail”
“we must not fail our obligation to the earthquake victims”
“be here at noon without fail”
“where do today's public schools fail?”
“the light began to fail”


Používanie a aktuálnosť prekladu fail:

slovo fail