Preklad malý úzky pruh pôdy

Preklad slova malý úzky pruh pôdy zo slovenčiny do angličtiny:


malý úzky pruh pôdy
gore

Anglický preklad gore sa používa aj vo význame:

klin
dvojuholník
krv
sférický trojuholník


gore synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

bloodshed
🔄
krvipreliatie
🔄
krviprelievanie
panel
🔄
panelovať
🔄
obžalovaný
🔄
osedlať
🔄
skupina
🔄
grémium
🔄
výbor

Preklad slova malý úzky pruh pôdy použitý vo vetách:

“and gore, guns at”
“gore a skirt”
“blood, and the gore”


Používanie a aktuálnosť prekladu gore:

slovo gore