Preklad man

Preklad slova man z angličtiny do slovenčiny:


man
muž
chlap
človek
manžel
robotník
sluha
vazal
šachová figúrka
priateľu
ľudstvo
osádzať
osadiť
povzbudiť
povzbudzovať
obsluhovať
chlapík

Ako použiť slovo man vo vetách:

man a ship”
“the pimp, the junky, the forces of drug addiction, exploitation at the hands of 'the man'"”
“a man-of-war”
“he awaited word from his man in Havana”
“see here, my good man!”


man synonymá:

man
🔄
mankind
🔄
human beings
🔄
world
🔄
military personnel
🔄
valet
🔄
gentleman's gentleman
🔄
humankind
🔄
human race
🔄
military man
🔄
humanity
🔄
valet de chambre

História a aktuálnosť slova man:

slovo man


Asociatívne výrazy:

man
🔄
human beings
🔄
human race
🔄
humanity
🔄
humankind
🔄
humans
🔄
mankind
🔄
world
🔄
homo erectus
🔄
homo soloensis
🔄
homo habilis
🔄
homo sapiens