Preklad marasmus

Preklad slova marasmus z angličtiny do slovenčiny:


marasmus
marazmus
senilita
schátranosť


História a aktuálnosť slova marasmus:

slovo marasmus