Preklad margin account

Preklad slova margin account z angličtiny do slovenčiny:


margin account
účet minimálneho krytia
konto, maržové


História a aktuálnosť slova margin account:

slovo margin account