Preklad Maria

Preklad slova Maria z angličtiny do slovenčiny:


Maria
Mária

Ako použiť slovo Maria vo vetách:

“horses were, and Maria
Maria Thins poured three”


Maria synonymá:

Maria
🔄
mare
🔄
calophyllum longifolium

História a aktuálnosť slova Maria:

slovo Maria