Preklad marinade

Preklad slova marinade z angličtiny do slovenčiny:


marinade
marináda
marinovaná ryba

Ako použiť slovo marinade vo vete:

marinade herring”


marinade synonymum:

marinade
🔄
marinate

História a aktuálnosť slova marinade:

slovo marinade