Preklad marl

Preklad slova marl z angličtiny do slovenčiny:


marl
slieň
vápnitý íl
omotať
upevniť
zem
pôda


História a aktuálnosť slova marl:

slovo marl