Preklad marly

Preklad slova marly z angličtiny do slovenčiny:


marly
slieňový


História a aktuálnosť slova marly:

slovo marly